CZ
  • EN
  • HU

Jak vypadá propojení Signi a FlowDoc (DMS od Konica Minolta)?

23. 8. 2021

FlowDoc je DMS platforma vyvíjená Konicou Minoltou. Jedná se o úložiště dokumentů nezávislé na prostředí, ve kterém běží, se snadnou integrací do okolních systémů. Pokrývá celý životní cyklus dokumentu. Pomocí předdefinovaných workflow můžete řídit tok dokumentů napříč firmou. Nastavení přístupových práv zajistí, aby daný dokument mohla zobrazit a případně editovat pouze oprávněná osoba, případně širší skupina uživatelů.

Díky integraci se Signi nyní můžete v tomto prostředí dokumenty také přímo podepisovat elektronickou cestou.

Rozšiřující funkce: 0

Měsíční poplatky: 0

Rozšířená podpora: 0

Vytvořit účet 3 dokumenty zdarma
CZ
  • EN
  • HU