Legalita elektronického podpisu

Elektronické podpisy vám umožní nahradit papírové dokumenty a vytvořit právně závazné dokumenty v elektronické podobě. Co když ale máte zákazníky nebo obchodní partnery v jiných zemích? Poradíme vám.

Vyberte si zemi, která vás zajímá

Maďarsko

Maďarsko jako členská země EU právně uznává elektronické podpisy od roku 2001, a to zákonem o elektronickém podpisu, který byl přijat po implementaci směrnice EU v roce 1999.

Německo

Elektronické podpisy jsou v Německu právně uznávány a jsou upraveny v nařízení č. 910/2014 (eIDAS) a v tzv. zákoně o službách vytvářejících důvěru (Vertrauensdienstegesetz - VDG), jehož cílem je usnadnit využívání elektronických služeb v Německu.

Polsko

Elektronický podpis je v Polsku uznán zákonem od roku 2001, kdy byl přijat zákon o elektronickém podpisu.

Itálie

Itálie jako členská země EU právně uznává elektronické podpisy od roku 2005, a to prostřednictvím zákona PbEG L 13, který byl zaveden po přijetí směrnice EU v roce 1999.

Rakousko

Rakousko jako členská země EU právně uznává elektronické podpisy od roku 1999, a to na základě spolkového zákona o podpisu, který byl přijat po přijetí směrnice EU v roce 1999.

Spojené státy americké

Pokud máte obchodní partnery v USA, bude dobré seznámit se s tamní legislativou ohledně elektronického podepisování.

Velká Británie

Velká Británie se odštěpila od Evropské unie. Co to znamená pro místní legislativu a elektronické podepisování?