„Signi má před sebou velkou budoucnost,“ říká Martin Luňák z investiční skupiny GFF

1 min.
15. 8. 2022

Kapitálový vstup skupiny GFF do technologické firmy Digital Factory v roce 2020 proběhl téměř bez povšimnutí odborné veřejnosti. Pro obě dvě firmy se přitom jednalo o zásadní událost, která později ovlivnila dění v mnoha opravdu velkých firmách jako je Alza, Česká spořitelna nebo Rohlík.cz. „A i když i dnes zná společnost Digital Factory málokdo, její platforma Signi platí za špičku ve vytváření, podepisování a správě digitálních dokumentů,” říká Martin Luňák z investiční skupiny GFF.

Nápad na bezpapírovou budoucnost se zrodil v hlavě Ondřeje Synovce ve chvíli, kdy doma potřeboval podepsat předávací protokoly s paní uklízečkou. Druhý impuls přišel v Ondrově digitální agentuře, kde neustále čekali na podpis nějakých dokumentů. Nejčastěji šlo o dohody o mlčenlivosti nebo předávací protokoly. Přesto zrod Signi nebyl jednoduchý.

Firmy měly obavy svěřit své smlouvy začínajícími start upu a navíc nemít dokumenty zařazené v papírové formě ve svém šanonu.

Bouřlivý vývoj hned od samého začátku

Firma Digital Factory vznikla v roce 2018 a na svou příležitost si musela rok počkat. V létě 2019 získala první významnou angel investici a Ondřej Synovec konečně vydal na cestu k vysněné bezpapírové budoucnosti. Při rozjezdu firmy však udělal, jak on sám říká, snad všechny podnikatelské chyby, které udělat mohl. Prvním investorům pustil více než 50 procent firmy a díky rozdílnému názoru na řízení projektu se práce na vývoji digitálního podpisu strašně zpomalily.

„V tu chvíli jsme na scénu přišli my. Ondrova vize vzdát se papíru ve prospěch nových technologií nás v GFF velmi zaujala. V GFF nové technologie milujeme. Viděli jsme, že tohle není pouze módní trend. V mnoha firmách, které jsme spravovali, nebo se kterými jsme spolupracovali, kolovaly zbytečně stohy papírových dokumentů. Ondřej přesně věděl, jak chce zastaralý a zkostnatělý administrativní systém zefektivnit. Jeho platforma představovala zásadní inovaci,” vzpomíná na první schůzky Martin Luňák z investiční skupiny GFF.

GFF nejprve Ondrovi pomohla s restrukturalizací vlastnické struktury. Jakmile došlo k exitu prvních podílníků, začaly se řešit další kroky. „Pomohli jsme se základy interního týmu, s výzkumy i s on boardingem prvních větších klientů v rámci České republiky. Sami jsme aktivně začali Signi doporučovat našim partnerům z řad finančnícho poradenství.,” popisuje situaci kolem Digital Factory v roce 2020 Martin Luňák. Ondřej Synovec se díky tomu mohl soustředit na další vývoj technologie a platforma Signi začala konečně rychle růst.

Vstup strategického partnera

Na jaře 2021 vstoupila do Digital Factory také Česká spořitelna, a to skrze vlastní inkubační program Seed Starter. V té době už Signi potřebovalo strategického partnera a ne investora. Inkubační program České spořitelny poskytl firmě důležité finance v seedové fázi, ale hlavně přinesl přidanou hodnotu. „Sledovali jsme, jak Ondrův tým získává rychle dovednosti, které by jinak vymýšlel roky. Signi začalo dostávat punc aplikace bankovního standardu, včetně všech compliance a security vymožeností. To platformu vystřelilo o level výše,” popisuje výhody kapitálového vstupu Martin Luňák.

Signi dnes snadno a rychle dokáže nahradit papír a tužku. Webové rozhraní lze jednoduše použít pro vytváření, podepisování a správu osobních i pracovních dokumentů. Velkou výhodou Signi je, že ji uživatel může používat zcela bez instalace či stahování doplňků. Lze ji používat skrze cloudovou platformu na všech počítačích a chytrých zařízeních. Zároveň je možné ji integrovat do stávajícího informačního systému ve společnosti.

„Zásadním přínosem pro firmy je, že díky Signi mohou zkrátit dobu potřebnou na podepsání dokumentů na pouhých 9 minut. Signi šetří firmám čas, lidské i materiální zdroje a minimalizuje byrokracii,” popisuje výhody platformy Martin Luňák. Navíc díky kombinaci bezpečnostních a biometrických prvků platforma umožňuje elektronicky podepsat jakýkoli dokument plně v souladu s nařízením eIDAS. Dokumenty jsou tak platné a závazné na území ČR a v celé EU.

Signi jde ještě dále. Signi se už dnes umí integrovat do stávajícího informačního systému společností, řeší archivaci, takže ruší dlouhé police s dokumenty v šanonech. A umí zapojit další systémy, takže při podepisování dokumentu uživatelům vyjedou informace z katastru nemovitostí nebo obchodního rejstříku.

Cílem je bezpapírová budoucnost Evropy

V současné době má Signi přes 500 firemních klientů z různých sfér podnikání. Od malých firem až po obrovské konglomeráty. Firma rychle roste v řádu stovek procent ročně a dlouhodobým cílem společnosti je stát se jedničkou na evropském trhu. „Ondřej je ambiciózní. Přesně takový má šéf být,” směje se Martin Luňák.

Signi plánuje exponenciální růst. Meziročně se mu daří růst ve stovkách procent. „V roce 2022 překoná break-even point. Dalším cílem je rozšíření na další zahraniční trhy,” přibližuje budoucnost Signi Martin Luňák. „Dlouhodobým cílem Signi je zvládat podepisovat v Evropě kolem 50 tisíc dokumentů denně. K této metě by chtěl Ondřej Synovec dokráčet v roce 2025. Signi je už dnes sexy produkt s globálním přesahem i celospolečenským přínosem, který má před sebou velkou budoucnost,” říká závěrem Martin Luňák z investiční skupiny GFF.