Adatvédelmi Szabályzata

Hatályba lépés: 2021. 07. 01.

A.             Ki az Ön személyes adatainak adatkezelője?

Cégünk a Digital factory s.r.o. (KSH-szám: 06988377, székhely: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, a továbbiakban: “Digital Factory” vagy csak “mi”), a www.signi.com címen elérhető Signi Internetes Alkalmazást üzemelteti (a továbbiakban: “Alkalmazás”), és elektronikus dokumentum-aláírási szolgáltatásokat (a továbbiakban: “Szolgáltatások”) nyújt ügyfeleinek és felhasználóinak (a továbbiakban: “Ön”).  E tevékenység keretén belül Adatkezelőként mi határozzuk meg, hogy az Ön személyes adatait milyen célból és milyen eszközökkel dolgozzuk fel, különösen pedig azt, hogy azokat hogyan gyűjtjük, rögzítjük, rendezzük és adott esetben hogyan tesszük hozzáférhetővé. Személyes adatai ilyen jellegű feldolgozásának megfelelő lebonyolításáért is mi felelünk.

Jelen szabályzat ismerteti a személyes adatok általunk, mint adatkezelő által végzett feldolgozását. Személyes adatait egyúttal adatfeldolgozóként is feldolgozzuk mindazon adatkezelő szerepet betöltő ügyfeleink számára, akik az Alkalmazásban dokumentumokat készítenek, és amelyeket Ön az Alkalmazáson igénybe vételével aláír. Személyes adatai ügyfeleink általi feldolgozásával kapcsolatos információkért, kérjük, látogasson el ezen szervezetek weboldalaira.

Jelen dokumentum teljes egészében hatályon kívül helyezi és felváltja a 2019. október 26-tól hatályos “Adatvédelmi szabályzatot”.

B.              Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A személyes adatok következő kategóriáit kezeljük:
a)      személyazonosító adatok, különösen az Ön utó- és vezetékneve, születési dátuma vagy KSH-száma;
b)     kapcsolattartási adatok, különösen az Ön címe, telefonszáma vagy e-mail címe;
c)      bejelentkezési adatok az Alkalmazásba, különösen a jelszava;
d)     fizetési adatok, különösen a bankszámlaszáma;
e)     eszközére vonatkozó információk, különösen az eszköz IP-címe;

C.              Miért dolgozunk fel személyes adatokat, és mi jogosít fel minket erre?

Az Ön személyes adatait az alábbi célokból dolgozzuk fel:

a)      Az Ön személyazonosító adatait, kapcsolattartási adatait, az Alkalmazásra vonatkozó bejelentkezési adatait és a fizetési adatokat a Szolgáltatási szerződés teljesítése alapján az Ön felhasználói profiljának létrehozása, fenntartása és kezelése céljából kezeljük.

b)     Az Ön személyazonosító és kapcsolattartási adatait a Szolgáltatási szerződés teljesítése alapján az Önnel folytatott szolgáltatói kapcsolattartás céljából kezeljük.

c)      Az Ön személyazonosító és kapcsolattartási adatait jogos érdekeink alapján egy adott dokumentum aláírásának bizonyítása érdekében kezeljük.

d)     Az Ön személyazonosító és kapcsolattartási adatait, az Alkalmazásra vonatkozó bejelentkezési adatait, a fizetési adatokat és az eszközére vonatkozó adatokat jogos érdekeink alapján, a felhasználókról vezetett belső nyilvántartás, valamint jogaink és követeléseink védelme céljából kezeljük.

e)     Az Ön személyazonosító és kapcsolattartási adatait, az Alkalmazásra vonatkozó bejelentkezési adatait jogos érdekeink alapján az Alkalmazás funkcionalitásának, biztonságának, stabilitásának és fejlesztésének biztosítása érdekében kezeljük.

f)       Az Ön személyazonosító és kapcsolattartási adatait jogos érdekeink alapján az Alkalmazás új funkcióiról való tájékoztatás céljából kezeljük; e célból nem kezeljük olyan személyek adatait, akik nem rendelkeznek nálunk felhasználói fiókkal.

g)      Az Ön személyazonosító és kapcsolattartási adatait harmadik felek ajánlataira vonatkozó tájékoztatáshoz kapcsolódó hozzájárulása alapján dolgozzuk fel; e célból nem kezeljük olyan személyek adatait, akik nem rendelkeznek nálunk felhasználói fiókkal.

h)     Az Ön személyazonosító és kapcsolattartási, valamint fizetési adatait jogi kötelezettségeink alapján jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében dolgozzuk fel.

Ön bármikor jogosult kifogást emelni a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, amelyet részletesebben az “Adatkezelés elleni kifogás joga” című fejezetben ismertetünk.

 

D.              Meddig dolgozzuk fel személyes adatait?

Személyes adatait teljes terjedelemben dolgozzuk fel:

a)     azon szerződés időtartama alatt, amelynek keretében a fenti a), b) és f) pontok szerinti szolgáltatásnyújtásra kerül sor;

b)     a fenti c) pont szerinti cél esetében a Szolgáltatás nyújtásától számított 15 évig;

c)      a fenti d) pont szerinti cél esetében a Szolgáltatás nyújtásából eredő vagy azzal kapcsolatos igények elévülési ideje alatt (jellemzően nem tovább, mint a Szerződés megszűnésétől számított 15 évig);

d)     a hozzájárulás időtartama alatt, azaz attól a pillanattól kezdve, hogy megadta nekünk a hozzájárulását, egészen addig, amíg vissza nem vonja azt, vagy a fenti g) pont szerinti cél esetében az Önnel fennálló szerződéses kapcsolat megszüntetéséig;

e)      a h) pont szerinti cél esetében a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig;

E.           Sütifájlok használata

Az Alkalmazás meglátogatása esetén kisméretű, úgynevezett süti fájlokat tárolunk, majd olvasunk az Ön eszközén. A süti fájl olyan kisméretű fájl, amelyet az Ön webböngészőjében, illetve a számítógépe vagy mobiltelefonja merevlemezén tárolunk. Egyes süti fájlok lehetővé teszik számunkra, hogy összekapcsoljuk az Ön Alkalmazáson belüli böngészési tevékenységeit attól a pillanattól kezdve, hogy megnyitja a böngészőablakát, egészen addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Ezek a süti fájlok abban a pillanatban törlődnek, amikor Ön bezárja a böngészőablakot. Más fájlok meghatározott ideig maradnak az Ön eszközén, és minden alkalommal aktiválódnak, amikor Ön meglátogatja a süti fájlt létrehozó weboldalt. Nemcsak tároljuk az eszközén a süti fájlokat, hanem olvassuk is a weboldalunk által az Ön eszközén elhelyezett süti fájlokat. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért e dokumentumban csak tárolást említünk.

Egyes süti fájlokat közvetlenül a weboldalunk helyez el az Ön eszközén. Ezek a süti fájlok segítenek nekünk:

  • beazonosítani Önt, amikor az Alkalmazás oldalai között léptet, illetve amikor ismételten belép az Alkalmazásba;
  • megállapítani, hogy Ön a jelen dokumentum értelmében beleegyezését adta-e, illetve hogy például felajánlotta-e, hogy részt vesz egy adott felmérésben;
  • garantálni a biztonságot például annak kiderítéséhez, hogy nem élt-e valaki vissza az Alkalmazás portáljához való csatlakozással, és nem cselekszik-e Ön helyett;
  • kideríteni az Alkalmazás meghibásodásait és nem működő részeit, valamint megvizsgálni azokat és elhárítani a hibákat;
  • nyomon követni az Alkalmazás és annak egyes oldalai látogatottságát, statisztikákat és jelentéseket készíteni, valamint mérni az egyes ajánlatok hatékonyságát;
  • új funkciók tesztelése esetén megjeleníteni a alkalmazás különböző változatait;

Az ilyen süti és egyéb fájlok elengedhetetlenül szükségesek az Alkalmazás működéséhez. Ha Ön letiltja ezeket a süti fájlokat a böngészőjében, előfordulhat, hogy az Alkalmazás nem fog megfelelően működni, miként az is, hogy nem tudjuk biztosítani Önnek a Szolgáltatásainkat.

F.               Milyen forrásokból szerezzük be a személyes adatokat?

A személyes adatokat az Alkalmazásba való beregisztrálás, valamint az Alkalmazás és a Szolgáltatások használata során közvetlenül Öntől kapjuk. Tevékenységünk során egyéb, elsősorban az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokból következő személyes adatokhoz is hozzájutunk.

További személyes adatait olyan ügyfeleinktől kaphatjuk, akik a személyes adatait adatkezelőkként bocsáthatják a rendelkezésünkre Szolgáltatásaink Ön általi igénybe vételéhez.

G.           Ki kezeli az Ön személyes adatait, és kinek továbbítjuk azokat?

Valamennyi fent említett személyes adatot adatkezelőkén dolgozzuk fel. Ez azt jelenti, hogy mi határozzuk meg a fent körülhatárolt célokat, amelyek érdekében a személyes adatait gyűjtjük, továbbá mi határozzuk meg ezek feldolgozásának módját, és mi vagyunk felelősek ennek megfelelő végrehajtásáért is.

A személyes adatok feldolgozásába olyan adatfeldolgozókat is bevonunk, akik megfelelő műszaki és szervezeti intézkedésekkel biztosítják a személyes adatok védelmét, és akiket szintén titoktartási kötelezettség terhel. Az ilyen adatfeldolgozók közé tartoznak:

a)      informatikai technológiák és eszközök szállítói, mint például a Google, Inc.; a Survio s.r.o., KSH-szám: 28300785; az IMPER CZ, s.r.o, KSH-szám: 28547888; a Dáváme s.r.o, KSH-szám: 07058497; a Banzai International, Inc.; az Atlassian Corporation PLC;

b)     email és SMS-szolgáltatók, mint például az ECOMAIL.CZ, s.r.o., KSH-szám: 02762943; a Mailgun Technologies, Inc.; a Profi SMS s.r.o., KSH-szám: 03676307; a Mautic, Inc. (Acquia, Inc.);

c)      marketing- és tanácsadási szolgáltatások nyújtói, mint például Tomáš Musiol, KSH-szám: 76093999; Ing. Eduard Hlava, KSH-szám: 75230500; Martin Zeiler, KSH-szám: 87945860;

d)     szerverüzemeltetők, mint például a Microsoft s.r.o., KSH-szám: 47123737;

e)     fizetési átjáró szolgáltatók, mint például a GOPAY s.r.o., KSH-szám: 26046768; a PayU S.A.

f)       külső számlázási szolgáltatások szolgáltatói, mint például az E-Consulting Czech s.r.o., KSH-szám: 27145107.

Ilyen irányú megkéréseik esetén bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy az általunk feldolgozott személyes adatokat kormányzati szervek, bíróságok, bűnüldöző vagy felügyeleti hatóságok felé továbbítsuk.

H.           Milyen jogai vannak a személyes adatok feldolgozása kapcsán?

Ahogy az Ön személyes adatai feldolgozása során nekünk is vannak jogaink és kötelezettségeink, úgy személyes adatai feldolgozása során Ön is rendelkezik bizonyos jogokkal. E jogok a következők:

H.1        A hozzájárulás visszavonása

Minden általunk megszerzett hozzájárulás teljes mértékben önkéntes, és Ön nem köteles azt megadni. A harmadik felek ajánlataira vonatkozó tájékoztatások küldését érintő hozzájárulás megadásának elmulasztása vagy visszavonása ugyanakkor nem érinti a személyes adatok más jogi alapon végzett feldolgozását, beleértve a jogos érdekünknek megfelelő üzleti / marketing célú közléseink küldését (lásd fentebb az Alkalmazás új funkcióira vonatkozó tájékoztatás fenti célját).

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatfeldolgozás törvényességét.

H.2         Hozzáférés joga

Egyszerűen fogalmazva Önnek joga van tudni, hogy milyen Önre vonatkozó adatokat dolgozunk fel, milyen célból, mennyi ideig, hogyan szerezzük be és kinek továbbítjuk azokat, ki kezeli azokat rajtunk kívül, és milyen egyéb jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Mindezt a jelen Adatvédelmi szabályzatból tudhatja meg. Amennyiben azonban nem biztos abban, hogy mely személyes adatait dolgozzuk fel, kérheti tőlünk annak visszaigazolását, hogy dolgozunk-e fel Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, akkor joga van hozzáférni e személyes adatokhoz. Hozzáférési joga részeként kérheti tőlünk az általunk kezelt személyes adatok másolatát, amelyről az első példányt ingyenesen, a további példányokat pedig díj ellenében biztosítjuk a részére.

H.3         Javítással kapcsolatos jogok

Amennyiben úgy találja, hogy az általunk feldolgozott személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, joga van kérni azok haladéktalan kijavítását vagy kiegészítését.

H.4         Töröltetés joga

Bizonyos esetekben joga van ahhoz, hogy személyes adatait töröljük. Személyes adatait haladéktalanul töröljük, ha fennáll az alábbi okok valamelyike:

a)      az eredeti feldolgozás jogalapját képező célok eléréséhez nincs többé szükségünk a személyes adataira,
b)     Ön él a feldolgozás elleni tiltakozás jogával (lásd alább “Feldolgozás elleni tiltakozás joga”), és mi úgy találjuk, hogy már nem áll fenn a feldolgozást indokló jogos érdekünk, vagy
c)      kiderül, hogy a személyes adatok általunk végzett feldolgozása már nem felel meg az általánosan kötelező érvényű szabályoknak.

Ez a jog azonban nem érvényesíthető akkor, ha az Ön személyes adatainak feldolgozása továbbra is elengedhetetlenül szükséges:

a)      jogi kötelességeink teljesítéséhez
b)     archiválási, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai célokból,
c)      jogi igényeink meghatározásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve
d)     ha az Ön személyes adatait más jogcím alapján dolgozzuk fel.

H.5         Az adatfeldolgozás korlátozásának joga

Bizonyos esetekben a törléshez való jog mellett élhet a személyes adatok feldolgozásának korlátozására vonatkozó jogával is. Ez a jog bizonyos esetekben lehetővé teszi, hogy kérje személyes adatai megjelölését, és azt, hogy azok ne képezzék további adatkezelési műveletek tárgyát – ez esetben azonban nem örökre (mint a törléshez való jog esetében), hanem korlátozott ideig. A személyes adatok feldolgozását kötelesek vagyunk korlátozni, amennyiben:

a)      Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, mielőtt megállapodnánk abban, hogy mely adatok helyesek,

b)     az Ön személyes adatait megfelelő jogalap nélkül dolgozzuk fel (pl. azon túl, amit fel kell dolgoznunk), de Ön az ilyen adatok törlése előtt csak azok korlátozását részesíti előnyben (pl. ha arra számít, hogy a jövőben egyébként is a rendelkezésünkre bocsátaná ezeket az adatokat),

c)      a feldolgozás fenti céljából nincs többé szükségünk a személyes adataikra, de Önnek szüksége van rájuk személyes jogi igényei meghatározásához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez; vagy

d)      kifogást emel a feldolgozásukkal szemben. A kifogáshoz való jog részletesebb ismertetése az alábbi “Adatkezelés elleni kifogás joga” című fejezetben olvasható. Kifogása megvizsgálásának időtartama alatt kötelesek vagyunk korlátozni személyes adatai feldolgozását.

H.6         Adathordozhatóság joga

Önnek joga van arra, hogy megkapja tőlünk minden olyan személyes adatát, amelyet saját maga bocsátott a rendelkezésünkre és amelyet az Ön hozzájárulása alapján és a szerződés teljesítése érdekében dolgozunk fel. Személyes adatait strukturált, általánosan használat és gépileg olvasható formátumban bocsátjuk a rendelkezésére. Annak érdekében, hogy az adatokat az Ön kérésére egyszerűen továbbíthassuk, kizárólag olyan adatokról lehet szó, amelyeket automatikusan dolgozunk fel elektronikus adatbázisainkban.

H.7         Adatkezelés elleni kifogás joga

Önnek joga van kifogást emelni személyes adatai jogos érdekünkön alapuló feldolgozása ellen. Mivel ezek nem marketing célú tevékenységek, leállítjuk személyes adatai feldolgozását, kivéve, ha a feldolgozás folytatását kényszerítő erejű jogos okok indokolják.

H.8         Panaszbenyújtás joga

A fent ismertetett joggyakorlás nem sérti az Ön azon jogát, hogy a következő fejezetben meghatározott módon panaszt nyújtson be az Adatvédelmi Hivatalhoz. Erre vonatkozó jogát különösen akkor gyakorolhatja, ha úgy véli, hogy személyes adatait jogellenesen vagy az általánosan kötelező érvényű jogi előírások megsértésével kezeljük.

Személyes adatai általunk végzett kezelése ellen  az Adatvédelmi Hivatalnál élhet panasszal, címe: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7.

I.            Miként gyakorolhatja nálunk az egyes jogait?

A személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos összes kérdés tekintetében, legyen szó akár kérdésről, joggyakorlásról, panasz benyújtásáról vagy bármi másról, a gdpr@signi.com címen léphet kapcsolatba velünk. Levél útján is kapcsolatba léphet velünk a következő levelezési címen: Digital factory s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno.

Kérését haladéktalanul, legfeljebb egy hónapon belül feldolgozzuk. Kivételes esetekben, különösen a kérelem összetettsége miatt, jogosultak vagyunk ezt az időszakot további két hónappal meghosszabbítani. Természetesen tájékoztatni fogjuk Önt minden ilyen meghosszabbításról és annak okairól.