Elektronický podpis u Czech POINT? Se Signi bez problémů

1 min.
10. 5. 2021

Potřebujete při jednání s úřady nebo v obchodním vztahu digitalizovaný dokument, který je opatřen autorizační pečetí Czech POINTU? Se Signi žádný problém. Soubory z naší aplikace můžete bez problémů převádět v plném znění a díky časovému razítku, elektronické pečeti nebo dvoufaktorovému ověření  jsou právně závazné.

Autorizovaná konverze dokumentů představuje kompletní převedení dokumentu v listinné nebo již digitální podobě do dokumentu zcela nového, který bude zahrnut do datové zprávy nebo souboru tak, aby došlo ke 100% shodě. V České republice takovou konverzi nabízí zejména platforma Czech POINT a díky její ověřovací doložce máte záruku, že je váš dokument zcela odpovídající tomu zdrojovému. Konverzi si můžete zařídit i u notáře nebo advokáta.

Dokument, který konverzí vznikne, má naprosto shodné právní účinky jako původní dokument. Samotnou konverzí se ale pochopitelně nepotvrzuje pravdivost údajů ani jejich shoda s platnou legislativou.

Doložka o provedení konverze se u Czech POINTU ukládá do centrálního úložiště. Vše je tedy ověřeno v reálném čase.

Se Signi celá konverze probíhá bez problému

Jelikož Signi vyvíjíme s ohledem na české právní prostředí, vše jsme přichystali tak, aby PDF dokumenty z naší aplikace byly okamžitě použitelné ke konverzi. Když jsme testovali některé konkurenční aplikace ze světa, konvertovat se nám nepovedlo. Proto jsme si dali pozor, aby u nás bylo vše v pořádku a vy jste Signi mohli hned od začátku používat bez nepříjemných omezení.

Pro ještě přesnější identifikaci přidáváme časové razítko

Do Signi jsme přidali možnost opatřit dokumenty kvalifikovaným časovým razítkem. To umožňuje prokázat přesný čas vytvoření dokumentu. Jednotlivé kroky podpisu jsou tak zasazené v čase a mezinárodně uznávány. Standardně se používá u elektronických dokumentů, u nichž je nutné prokázat čas jejich vzniku. Ať už jde o smlouvy či jiné obchodní dokumenty.