CZ
  • EN
  • HU

Se Signi jsou vaše dokumenty v bezpečí

Plně si uvědomujeme citlivost údajů, které do prostředí Signi vkládáte. Bezpečnost vašich dat je pro nás na prvním místě. Vše šifrujeme a ukládáme na serverech přímo u nás, výhradně v Evropské unii.

Unikátní hash klíče a HTTPS

Všechna data směřující dovnitř i ven ze Signi jsou zabezpečeny pomocí HTTPS certifikátu, dokumenty jsou chráněny unikátními hash klíči, které brání jakékoliv manipulaci s obsahem.

Podpisy ihned zalogováváme

Každý podpis je ihned zalogován a uložen společně se všemi údaji, zaručující jeho pravost a nezaměnitelnost. O všech aktivitách v aplikaci ukládáme detailní logy.

Servery výhradně v EU

Veškerá data shromažďujeme na zabezpečených serverech výhradně v Evropské unii.

 

Digitální podpis v Signi má stejnou právní váhu jako ten na papíře

Dokumenty vytvořené v Signi jsou plně v souladu s českou právní úpravou a platné, závazné a právně vymahatelné na území České republiky, celé Evropské unie a USA. Signi také plně respektuje nařízení Evropské unie č. 910/2014 (eIDAS) o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na evropském trhu (eIDAS), které v sobě zahrnuje také úpravu digitálního podepisování dokumentů.

Signi je GDPR Ready

Signi je 100% GDPR ready. Veškeré procesy, podmínky, dokumenty a technická řešení jsou v souladu s tímto nařízením upravující ochranu osobních údajů uživatelů služby.

Vytvořit účet 3 dokumenty zdarma
CZ
  • EN
  • HU