Elektronický versus papírový dokument – jedná se o plnohodnotné alternativy

1 min.
11. 6. 2021

Svět se mění přímo před našima očima. O existenci elektronického podpisu nejspíš tušila většina z nás. Současná situace jej ale staví do úplně nové pozice – zatímco dříve mohla možnost podepsat právně závazný dokument odkudkoli a prakticky v okamžitém čase představovat spíše urychlení celého byznysu, dnes bude možná spíše rozhodovat o tom, zda celý kontrakt proběhne či nikoli.

Pokud jde o naše právní prostředí, elektronické podepisování upravuje legislativní norma eIDAS, za kterou stojí Evropská unie. Ta pojednává o třech typech (stupních) elektronického podpisu. Ty se liší podle toho, nakolik jsou právně závazné.

Aplikace Signi pracuje s druhým stupněm, tzv. zaručeným elektronickým podpisem. Ten umožňuje jasné a průkazné ověření totožnosti všech (dvou či více) podepisujících stran. Tento typ podpisu lze uplatnit na drtivou většinu dokumentů, které v osobním i obchodním životě budeme podepisovat. Výjimkou je například komunikace se státní správou, poskytování plné moci a tak podobně.

V Signi probíhá ověření prostřednictvím unikátního PIN kódu, který vám dorazí na mobilní telefon – a stejně tak vaší protistraně nebo protistranám. Díky samotné existenci dvoufaktorového ověření jsou dokumenty vygenerované přes platformu Signi právně závazné a v případě sporu vymahatelné.

Jak jsme již naznačili výše, výjimky existují – pokud jde ale o „běžnou“ agendu, tady vám Signi opravdu může usnadnit život, zrychlit procesy a ušetřit spoustu času. První tři smlouvy jsou na nás, takže budete mít dostatek prostoru si vše vyzkoušet. Zcela zdarma a bez závazků.