Červencové release notes

1 min.
25. 6. 2024

Nové funkcionality

Přihlášení pomocí Entra ID

Pro naše korporátní klienty jsme připravili možnost přihlášení přes Entra ID (dříve Azure Active Directory). Služba zahrnuje vytvoření přihlašovací stránky na míru a volitelnou míru zabezpečení.

Menší vylepšení

 • Přidáno více možností výběru platnosti návrhu dokumentu
 • Do reportu čerpání přidáno ID dokumentu / obálky
 • Přidáno lepší zobrazení informace o nedoručení e-mailu
 • Vylepšená validace importu kontaktů
 • Při zakládání nových workspaces se zkopíruje se nastavení zvoleného workspace
 • Přidána možnost delegování podpisu na jednom zařízení
 • API

Bezpečnost

 • Zpřísnění hesla, nově je nutná kombinace malých a velkých znaků + netextových znaků (číslo, středník apod)
 • Zkrácení doby automatického odhlášení z aplikace na 15 min

 

API

 •  Do endpointu api/v2/contract/{contractID}/signIdentities/list přidán stav podepisujícího (čekající/podepsal/…)

Opravy chyb

 •  V Safari už při vytváření nesvítí “Pokračovat na další dokument” místo Odeslat
 • Po podpisu certifikátem už opět dojde k automatické obnově stránky
 • Lepší kontrola umístění podpisů do dokumentu, už je nelze umístit mimo stránku
 • V kontrolním listu už se nezobrazuje “Neznámý stav” u stavu dokumentů
 • Už se nemaže poznámka při přechodu zpět z druhého kroku vytváření dokumentů
 • Už se nemaže osobní zpráva při přechodu zpět z druhého kroku vytváření dokumentů
 • Opravena chyba při ověřování přes přes Google účet při přístupu do API