Dubnové release notes

1 min.
21. 3. 2024

Na duben pro vás máme několik větších i menších novinek.

Nové funkcionality

Sledování doručení e-mailu

Signi nově umožňuje sledování odeslání a doručení e-mailu. Veškeré e-maily, které Signi generuje jsou nyní sledovány a jde je zobrazit v Historii dokumentu nebo v Kontrolním listu. Uvidíte nyní jak to, že byl email odeslán, tak doručen či odmítnut e-mailovým serverem podepisujícího.

Důležité upozornění

Na základě mnoha požadavků měníme funkčnost posílání e-mailů a pořadí podpisu, když dokument vytváří navrhovatel bez práva podpisu pro jiného navrhovatele. V současné chvíli to funguje tak, že takovýto dokument podepisuje nejprve navrhovatel a až pak jde e-mail na ostatní podepisující.

Nově půjde e-mail vždy všem uživatelům najednou, pokud není zvolena možnost “Záleží na pořadí” nebo “Navrhovatel první”

API

Přiřazení jazyka podepisujícímu

Nyní můžete přiřadit přes API jednotlivým podepisujícím, v jakém jazyce na ně půjde komunikace.  Změna je v endpointu /contract/ kde v poli [people] můžete nastavit “locale” pro jednotlivé podepisující

Štítky a složky

  • Nově jsme zavedli možnost ovládat složky a štítky, které znáte i z aplikace. Jsou dva nové endpointy
  • /tags/create/ – umožňuje vytvořit nový štítek nebo složku
  • /tags/list/ – umožňuje vypsat všechny štítky náležející k danému workspaceNavíc v contract/create/ můžete nyní přidat pole štítků či složku, které má dokument mít

Podrobný popis naleznete v dokumentaci zde.

Opravy chyb

  • opravena chyba, kdy nešlo registrovanému uživateli odmítnout dokument
  • opravena chyba, kdy nešla hromadně prodloužit platnost dokumentů
  • opraveny chyby týkající se uzavírání dokumentů
  • opraveno to, že nelze odeslat hromadně dokument s přílohami, pokud je jeden z dokumentů vzor s polem pro protistranu
  • opraveny chyby s rozesíláním e-mailů
  • opraveny chyby týkající se hromadné rozesílky
  • opraveno načítání údajů podle IČO