CZ
  • EN
  • HU

Integrace KARAT a Signi – digitalizace dokumentů ve vašem byznysu

8. 11. 2021

Digitalizace dokumentů je stále větším tématem (nejen) ve světě obchodu. Procesy, které ještě nedávno představovaly doménu spíše pro malé progresivní startupy, se dnes hojně dostávají i do zavedených společností s dlouholetou tradicí. A není divu. Možnosti zvyšování efektivity a škálování představují konkurenční výhodu, kterou prostě není radno ignorovat. A proto i chytré nástroje, jakým je i český informační systém KARAT, postupně přidávají funkce právě pro digitalizaci dokumentů. A tak jsme s jeho vývojáři ostatně spojili síly i my v Signi.

S ERP systémem IS KARAT si můžete celý proces digitalizace dokumentů prakticky plně automatizovat a snížit tím administrativní náklady na zajištění podpisu na naprosté minimum. Pokud tedy třeba v IS KARAT právě vytváříte nový smluvní dokument, na němž jsou identifikovány podepisující strany, může být rovnou založen požadavek na jejich podpis. Podepisující strany navíc mohou mít proces celou dobu pod kontrolou – a sledovat stav dokumentu v reálném čase.

Propojení systému KARAT se Signi tedy  pomůže se vzdáleným podpisem dokumentu. Jak to funguje? V IS KARAT dochází k vzniku dokumentu. Lze ho vytvořit přímo v systému nebo vložit jako připravený k podpisu. Dále se spustí požadavek na podpis a navolí se seznam podepisujících. Tento proces se může zpracovávat ručně nebo může být nastaven automaticky. V případě ručního zadávání se podepisující strany vybírají z adresářů nebo zakládají nové adresy bez vazby na číselníky (viz. obrázek).

Při odeslání výzvy k podpisu se již systém napojí na Signi a prostřednictvím e-mailu a SMS přichází podepisujícím notifikace s výzvou k podpisu a návodem jak dokument podepsat. Dle volby požadavku na úroveň ověření se podepisující ověřuje dvoufaktorovým ověřením, přes BankID nebo funkcí ověření na úrovni AML. Pro běžné podepisování je potřeba u podepisujícího pouze mobilní telefon nebo počítač.

Po podpisu dokumentu všemi smluvními stranami je dokument vrácen a uložen v systému KARAT.

Další z možností, jak pracovat s integrací mezi IS KARAT a Signi je podpis na jednom zařízení. V tomto případě samotný podpis probíhá ve vašem zařízení, např. na tabletu při komunikaci se zákazníkem nebo vašimi zaměstnanci. I v tomto případě je podepisující strana ověřena minimálně prostřednictvím SMS ověření. Podpisy prostřednictvím Signi integrované v IS KARAT vám tak dává možnost řešit verifikaci dokumentů moderní formou s minimální administrativní zátěží.

 

 

Vytvořit účet 3 dokumenty zdarma
CZ
  • EN
  • HU